Muscular Growth, 2021 
Muscular Growth
Toonmoment M-residentie
Jivan van der Ende
19.12.2020 – 20.12.2020
Museum M Leuven
 

  

In the summer of 2021 I spent three months in the residency of M Leuven, located in CAS-CO Leuven.In mijn praktijk onderzoek ik het ontstaan, verandering en wegvagen van betekenis in beelden, in werk. In mijn werk speel ik graag met de verwachtingspatronen die we hebben bij objecten en in het bijzonder bij sommige kledingstukken zoals uniformen. Ik werk vaak kostuums met geladen betekenis, zoals politieuniformen, leger, vuilnisman.. In vorig werk onderzocht ik bijvoorbeeld hoe een beeld verandert bij het uit en aan doen van een leger uniform. Daarnaast wilde ik onderzoek doen mét iemand die totaal anders kijkt naar het proces van ergens jarenlang gedisciplineerd aan werken en juist focussen op een zichtbaar eindresultaat. En zo kwam ik terecht bij een bodybuilder. Samen gingen we in gesprek over motivatie, routine en inspiratie en merkte ik dat David net als ik, meer geeft om het proces dan het resultaat. Hij werkt aan zijn lichaam net zoals een beeldhouwer aan zijn sculptuur werkt dat nooit af raakt. 

.         


In mijn praktijk onderzoek ik het ontstaan, de verandering en het wegvagen van betekenis in beelden en kunstwerken. In mijn praktijk speel ik graag met de verwachtingspatronen die we hebben bij objecten en in het bijzonder bij sommige kledingstukken zoals uniformen. Ik werk vaak met kostuums met een beladen betekenis, zoals politieuniformen, leger, vuilnisman.. In mijn afstudeerwerk 'Dress Rehearsal' onderzocht ik bijvoorbeeld hoe een beeld verandert bij het uit en aan doen van een leger uniform.
Tijdens mijn M-residentie wilde ik de betekenis in vraag stellen van medailles, een object dat status verleend aan de drager, en wilde ik werk maken waarbij ik de betekenis van zo’n objectje liet verdwijnen. Ik wilde testen hoe ik de betekenis op zou kunnen laten gaan in de ruimte, zou kunnen laten verdwijnen in de ruimte, op zou gaan in begrippen zoals kleur, vlak, lijn, achtergrond.
Samen met David Flawinne, die in 2019 mee deed aan de HEROES CUP, ging ik in gesprek over motivatie, routine en inspiratie. Ik merkte dat David net als ik, meer geeft om het proces dan het eindresultaat. Hij werkt aan zijn lichaam net zoals een beeldhouwer aan zijn sculptuur werkt, maar dan wel een sculptuur dat nooit af geraakt. Het gaat hem dus niet gaat om een mooi eindresultaat, maar juist om constant zijn grenzen te verleggen, het constante onderweg zijn. Net zoals dat mijn installaties of tentoonstellingen altijd in beweging zijn en vaak een procesmatig karakter hebben en dus eigenlijk gaan over het ontstaan van betekenis, eerder dan dat ze een af resultaat aan de toeschouwer tonen.

In deze installatie nodig ik David Flawinne uit om zijn work-out routine te tonen in museale context, waar zijn working out verandert in een beeldhouwpraktijk. Maakt dat van hem een levend sculptuur? Wie is er in dit geval de kunstenaar?
Installation and performance views by Ruby Water